Piotr Stanisławiszyn

Doktor nauk prawnych (2004), absolwent WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2001) oraz WE Akademii Ekonomicznej (obecnie UE) w Poznaniu (2002), adiunkt i pełniący obowiązki Kierownika w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA Uniwersytetu Opolskiego (2004, 2007–2019), obecnie adiunkt i Kierownik w Katedrze Prawa Gospodarczego i Finansowego INP WPiA Uniwersytetu Opolskiego (2019), sędzia sądu rejonowego (2008), laureat Konkursu im. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie (2002) oraz Konkursu Instytutu Nauk Prawnych PAN i redakcji "Państwa i Prawa" na najlepsze prace doktorskie z dziedziny nauk prawnych (2005), stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2008, 2009), współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu (2007), członek prezydium i Przewodniczący Sekcji INSO Instytutu Allerhanda w Krakowie (2020), współorganizator cyklicznych ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych podatkowi akcyzowemu i prawu celnemu (IX edycji w latach 2007 – 2020), autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa bankowego, podatkowego i finansów publicznych, uczestnik ponad 150 konferencji i seminariów naukowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym z zakresu finansów i prawa finansowego (ponad 90 wygłoszonych referatów i komunikatów).

piotr stanisławiszyn