Piotr Kędzierski

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

w Wydziale XVIII Gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Doktor nauk prawnych. Wykładowca akademicki, prelegent na konferencjach naukowych. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa spółek oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, m.in. monografii pt. Powstanie i rejestracja sp. z o. o., której umowę zawarto przy użyciu wzorca umowy (spółki s-24), wyd. CH Beck 2019 oraz metodyki pt. Metodyka postępowania przedsiębiorcy w sprawach wierzytelności przeterminowanych pod red. P. Banasika i S. Morawskiej, wyd. CH Beck 2021.

Piotr Kędzierski.jpg