Paweł Kolczyński

Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Paweł Kolczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych Europejskich Studiów Specjalnych w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim i prowadzeniu procesów restrukturyzacji. Był członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (kadencja 2016–2019). Był Prezesem Zarządu Funduszu Rozwoju Spółek S.A. Wieloletni nauczyciel akademicki, wykładowca m.in. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze właścicielskim i prowadzeniu procesów restrukturyzacji. Radca Prawny, członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w latach 2012-2016 oraz Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w kadencjach 2016–2020 i 2020 -2024. W okresie 2016-2018 prezes zarządu Funduszu Rozwoju Spółek S.A.

Wieloletni nauczyciel akademicki Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej, SWPW w Płocku i PWSZ w Płocku.

PPK.PNG