Paweł Janda

Adwokat, doktor nauk prawnych

Od ponad dwudziestu lat w praktyce jak i nauce oraz w sferze legislacji zajmuje się problematyką postępowań związanych z niewypłacalnością.

Doświadczenie praktyka wynika z pracy w Sądzie Upadłościowym i pełnienia funkcji sędziego komisarza w kilkuset postępowaniach upadłościowych, układowych i restrukturyzacyjnych. Ponadto pełnił funkcję kierownika sekcji ds. restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Obecnie pełni funkcję Dyrektora zarządzającego w Janda Mozdżeń Restrukturyzacje sp. z o.o.

Naukowo zajmuje się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym będąc adiunktem na Uniwersytecie Rzeszowskim, wykładowcą w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów w Krakowie i Lublinie.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Publikuje w wiodących czasopismach naukowych i branżowych w kraju w tym Państwo i Prawo, Przegląd Sądowy, Przegląd Prawa Handlowego, Monitor Prawniczy, Doradca Restrukturyzacyjny, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, Polski Proces Cywilny. Autor wydawnictw książkowych Wolters Kluwer ; Prawo Upadłościowe, Komentarz (wyd.I 2017, II 2020), Ochrona osób trzecich w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego przedsiębiorcy, Sposoby zaspokajania roszczeń w postępowania upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego. Jestem autorem SiP LEX, m. in. Prawo Upadłościowe Komentarz( wyd. I, II, III).

W latach 2013-2015 był członkiem zespołu do spraw przygotowania ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego przy Ministrze Sprawiedliwości, a w latach 2011 – 2015 członkiem Trybunału Stanu.

paweł janda