Marzena Zalewska

Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej, transakcjach typu M&A, procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz nadzorze właścicielskim spółek prawa handlowego, w tym spółek Skarbu Państwa, spółek giełdowych oraz grup kapitałowych. Obecnie Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., w ramach którego min. realizowane są zadania związane z udzielaniem pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, nadzorem właścicielskim oraz inwestycyjnym. Wykładowca studiów podyplomowych na kierunkach prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego w zakresie dotyczącym finansowania restrukturyzacji. Autorka i współautorka publikacji min. monografii „Dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości. Perspektywa międzynarodowa i polska”, Wyd. Beck (2021).

zalewska.jpg