Maciej Geromin

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny.

Posiada bogate doświadczenie związane z obsługą małych i średnich przedsiębiorców, ale także międzynarodowych podmiotów gospodarczych, które nabył w renomowanych kancelariach prawnych w Krakowie i Warszawie. Był członkiem i sekretarzem Zespołu Ministra Sprawiedliwości opracowującego zmiany w prawie upadłościowym, efektem których było m.in. uchwalenie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne. W latach 2015-2016 był też członkiem Zespołu Ministra Gospodarki ds. Prawa gospodarczego.

Kilkakrotnie pełnił funkcję delegata Polski na sesjach V Grupy roboczej UNCITRAL ds. prawa upadłościowego. Jest autorem szeregu komentarzy i publikacji z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Równolegle realizuje się w roli dydaktyka. W latach 2015-2016 był wykładowcą na studiach podyplomowych Uczelni Łazarskiego na kierunkach: prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo egzekucyjne i windykacja należności. W latach od 2016 roku jest wykładowcą studiów podyplomowych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Wyższa Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie, w tym czterech edycji dla sędziów i prokuratorów.

Maciej Geromin.png