Łukasz Kozakiewicz

Zastępca przewodniczącego VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego – Wydział prawa Administracji i Ekonomii

Od 2010r. Sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu (od 2011r. w VI Wydziale Gospodarczym rozpoznającym sprawy gospodarcze oraz upadłościowe i restrukturyzacyjne)

Od 2017r. zastępca przewodniczącego VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

zdjęcie ŁK.jpg