Łukasz Grenda

Prezes Zarządu GRENDA – Restrukturyzacja Sp. z o.o. w Poznaniu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek OIRP w Poznaniu. Wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Doradców Restrukturyzacyjnych i Syndyków. Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.

Problematyką niewypłacalności i doradztwa prawnego w tym zakresie zajmuje się od niemal 20 lat. W swojej działalności zawodowej specjalizuje się w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, transakcjach handlowych, sporach sądowych i arbitrażowych.

Czynny doradca restrukturyzacyjny pełniący funkcje w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Jako radca prawny reprezentuje wierzycieli w toku procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Doradza również wierzycielom, w tym instytucjom finansowym, zarówno na etapie ustanawiania zabezpieczeń jak i ich realizacji w toku procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Prowadzi zajęcia z zakresu tematyki restrukturyzacji i upadłości w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów MBA organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński oraz zajęcia dla radców prawnych.

Łukasz Grenda