Karol Maciej Szymański

Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW – KWASNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa spółek i prawa rynku kapitałowego. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu o Nr 9/2014. Recommended Lawyer by Legal 500 EMEA 2021 i 2022 (w obszarze Private Client).

Od 2012 r. pełni funkcje członka rad nadzorczych (w tym delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych) oraz komitetów audytu wielu spółek publicznych reprezentujących różnorodne sektory gospodarki. Pełnił funkcje interim managera w podmiocie dominującym międzynarodowej grupy kapitałowej. Aktualnie wykonuje tymczasowy zarząd przymusowy w rozumieniu ustawy z dnia 13.4.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, ustanowiony wobec spółki Novatek Green Energy sp. z o.o.

Ekspert Zespołu do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz Zespołu do spraw prawa koncernowego wchodzących w skład Komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego powołanej przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Współautor nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. oraz współautor projektu tzw. dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych dot. prawa grup spółek („holdingowego”) oraz poprawy efektywności rad nadzorczych.

Autor, a także współautor, publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek oraz prawa rynku kapitałowego. Współautor komentarza do zmian w Kodeksie spółek handlowych pod red. prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego, dr. Radosława L. Kwaśnickiego oraz dr. Filipa Ostrowskiego wydanego przez C.H.Beck w ramach serii Duże Komentarze Becka. Wykładowca podczas licznych konferencji i seminariów dotyczących prawa gospodarczego.

Karol Maciej Szymański