Kamil Mroczka

Adiunkt w Katedrze Nauk o Państwie i Administracji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor Generalny w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce oraz absolwent programu Executive MBA prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Katedrze Nauk o Państwie i Administracji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor Generalny w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, odpowiedzialny za prace Pionu Zarządzania i Organizacji oraz Pionu Innowacji i Technologii, a także za zapewnienie właściwego funkcjonowania, organizacji i ciągłości pracy Urzędu Komisji. Od blisko 15 lat związany z administracją rządową. Przewodniczący Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Główne obszary badawcze to administracja publiczna, zarządzanie publiczne, podejmowanie decyzji i bezpieczeństwo państwa. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie.

K. Mroczka - portret.jpg