Joanna Kruczalak–Jankowska

Kierownik Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Profesor nadzwyczajny UG. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa handlowego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

W latach 2017-2019 kierowała projektem naukowym ACURIA Projekt ACURIA – ‘Assessing Courts' Undertaking of Restructuring and Insolvency Actions: best practices, blockages and ways of improvement’. Projekt ACURIA był programem badawczym realizowanym przez cztery państwa europejskie tj. Holandię, Polskę, Portugalię oraz Włochy. Projekt został sfinansowany z Programu Unii Europejskiej Sprawiedliwość (2014-2020) – Justice Programme (2014-2020). W wyniku badań przeprowadzonych m.in. przy wykorzystaniu metod ekonomicznej analizy prawa, powstała publikacja Działalność sądów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych: dobre praktyki, bariery funkcjonowania i instrumenty poprawy systemu upadłościowego w Polsce.

W latach 2017-2020 kierowała także projektem realizowanym na UG pt. "Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacji w małych i średnich przedsiębiorstwach”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Celem projektu była poprawa sytuacji na rynku pracy mieszkańców województwa pomorskiego, pracowników MŚP, osób w wieku aktywności zawodowej, poprzez realizację studiów podyplomowych oraz szkoleń.

unnamed.jpg