Jerzy Sławek

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

z pierwszą w Polsce wydaną licencją Ministra Sprawiedliwości nr. 2. Jest specjalistą praktykiem w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Od kilku kadencji jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej Ministra Sprawiedliwości do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Brał czynny udział w pracach komisji do spraw nowelizacji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Sprawował szereg funkcji zarządczych w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych a także kompensacji stoczni Gdynia i stoczni Szczecińskiej Nowa. Jest dziekanem Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych

pobrane.jpg