Emil Szczepanik

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

Od 2005 do 2013 r. orzekający w wydziale upadłościowym. Od 2013 r. oddelegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, Departament Legislacyjny Prawa Cywilnego.

Uczestniczył w pracach nad ustawą – Prawo restrukturyzacyjne.

W latach 2017 – 2019 r. członek Zespołu Ministra Sprawiedliwości do opracowania propozycji zmian przepisów w zakresie upadłości osób fizycznych; opiekun merytoryczny projektów dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego opracowywanych w Ministerstwie Sprawiedliwości; uczestnik prac legislacyjnych nad dyrektywą restrukturyzacyjną i upadłościową.

Od maja 2020 – naczelnik Wydziału Nadzoru nad Doradcami Restrukturyzacyjnymi.

Reprezentant Ministerstwa Sprawiedliwości w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Regulatorów Upadłości (IAIR) z siedzibą w Londynie oraz w pracach V grupy roboczej UNCITRAL (ONZ) ds. prawa upadłościowego.

Członek Judicial Wing w ramach INSOL Europe oraz CERIL(Conference on European Restructuring and Insolvency Law).

szczepanik.jpg