Bartosz Sierakowski

Radca prawny

Specjalista z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Wykonuje zawód radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego w kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy. Prowadzi badania naukowe nad efektywnością postępowania upadłościowego przy Instytucie Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym trzech komentarzy do ustaw. Wykłada prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prelegent na wielu ogólnopolskich konferencjach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom dotyczącym niewypłacalności.

B. Sierakowski 1.jpg