Anna Markowska

Dyrektor w Departamencie Restrukturyzacji Klientów Korporacyjnych w mBank

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Od ponad 10 lat zajmuje się restrukturyzacją dużych przedsiębiorstw korporacyjnych w mBanku, gdzie przeprowadziła szereg restrukturyzacji finansowych w tym: refinansowanie długu w ramach nowego konsorcjum, sprzedaż długu, pozyskanie inwestora do Spółki, konwersja długu na kapitał, udzielenie finansowania pomocowego. Wcześniej przez 10 lat pracowała dla wiodącej firmie restrukturyzacyjnej i interim management gdzie przeprowadziła szereg kompleksowych restrukturyzacji operacyjnych i poprawy wyników w tym: przygotowania strategii, redukcji kosztów, aktywizacji sprzedaży, zarządzania cash flow, zmianami organizacyjnymi głównie dla dużych firm z różnych branż w Polsce i Niemczech. W ramach wdrożenia planów restrukturyzacji obejmowała czasowe funkcje zarządcze.

W 2021 roku powołana do Zespołu ds. nowelizacji ustawy – Prawo Restrukturyzacyjne w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W latach 2003-2004 Doradca Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki w kwestii regulacji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Autorka publikacji na temat restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, Stypendystka Westfaelische Wilchelms Uniersitaet w Muenster w Niemczech oraz Johannes Kepler Universitaet w Linz w Austrii.

Anna Markowska