Aleksander Jerzy Witosz

Kierownik Katedry Prawa i Ubezpieczeń na Wydziale Finansów, radca prawny

dr hab. Aleksander Jerzy Witosz, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Kierownik Katedry Prawa i Ubezpieczeń na Wydziale Finansów, radca prawny. Autor publikacji z zakresu prawa handlowego, w tym w szczególności z zakresu prawa spółek oraz prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Współautor i redaktor komentarzy do Prawa restrukturyzacyjnego i Prawa upadłościowego, współautor tomu 6 Systemu Prawa Handlowego „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe”. Prowadzi badania naukowe z zakresu prawa spółek i prawa insolwencyjnego. Współpracuje z kancelariami doradców restrukturyzacyjnych przygotowując opinie prawne z zakresu praktyki stosowania prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Witoss.jpg