slajder KONFERENCJA RESTRUKTURYZACYJNA.JPG
Kółko w tle
Kółko w tle

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Rzeczpospolita zapraszają na Konferencję Naukową „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji”, która odbędzie się 09 grudnia 2021r., godz. 10.00-17.00 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Podczas konferencji o charakterze naukowym uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość wymiany doświadczeń związanych z restrukturyzacją i finansowaniem przedsiębiorstw z punktu widzenia przedstawicieli nauki i praktyki prawa upadłościowego ​i restrukturyzacyjnego: sędziów, radców prawnych, ​adwokatów, doradców restrukturyzacyjnych, przedsiębiorców, w tym beneficjentów pomocy publicznej ​oraz​ sektora bankowego.

Wybitne grono prelegentów poruszy tematykę związaną z restrukturyzacją banków, wejściem w życie Krajowego Rejestru Zadłużonych, doświadczeń z związanych z uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym, wykorzystywanie procedur restrukturyzacyjnych w praktyce przez przedsiębiorców, a także finansowania przedsiębiorstw w restrukturyzacji sądowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Udział w Konferencji jest punktowany w ramach doskonalenia zawodowego dla radców prawnych i adwokatów.

Konferencja została objęta Patronatem min. Krajowej Izby Radców Prawnych, Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, Instytutu Allerhanda i INSO – Sekcji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego IA.

Otwarcie Konferencji: (10:00 – 10:45)

Duża Aula

 • Minister Rozwoju i Technologii
 • r. pr. Paweł Kolczyński, Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Wykład inauguracyjny
 • Prof. dr hab. Konrad Raczkowski, Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Referat: (10:45 – 11:15)

 • dr hab. Jacek Jastrzębski (Prof. UW), Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Przymusowa restrukturyzacja banków – analiza doświadczeń polskiego nadzoru nad rynkiem finansowym

Panel: (11:15 – 12:00)

Duża Aula

Finansowanie restrukturyzacji:

 • dr Beata Lubos, Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • dr hab. Anna Hrycaj, (Prof. UŁa), Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością
 • r.pr. Marzena Zalewska, Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku SP, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • dr Konrad Trzonkowski (Prof. WSHiU), Dyrektor Zarządzający ds. rozwoju biznesu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • adw. Maciej Geromin, doradca restrukturyzacyjny
 • Cezary Kaźmierczak - Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Przerwa kawowa (12:00 – 12:30)

Podział na dwie sale

Referaty: (12:30 – 13:30)

Duża Aula:

 • dr hab. Anna Hrycaj (Prof. UŁa), r.pr. Bartosz Sierakowski, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Test prywatnego wierzyciela i prywatnego inwestora w planie restrukturyzacyjnym – wyniki badań aktowych.

 • dr Piotr Kędzierski, Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Potrzeba restrukturyzacji vs. potrzeba likwidacji. O przesłankach wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.

 • r.pr. Karol Tatara, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, Wiceprzewodniczący INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda w Krakowie

Prezentacja Raportu z działania Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego.

Mała Aula:

 • Anna Stankiewicz, Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, Przewodnicząca
  VI Wydziału Gospodarczego

Przedsiębiorstwo w kryzysie. Dopuszczalność układu częściowego w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

 • dr Piotr Stanisławiszyn, Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego
  i Finansowego INP WPiA Uniwersytetu Opolskiego

Należności publicznoprawne w postępowaniu restrukturyzacyjnym - rzeczywistość znana i nieznana.

 • Jerzy Sławek, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, Dziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych

Warianty pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację w poszczególnych rodzajach i etapach postępowań restrukturyzacyjnych.

Panel: (13:30 – 14:15)

Duża Aula

Krajowy Rejestr Zadłużonych

 • Zbigniew Wiśniewski – Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Grzegorz Mróz – Wicedyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Emil Szczepanik, Naczelnik – Sędzia Wydział Nadzoru nad Doradcami Restrukturyzacyjnymi
  Departament Zawodów Prawniczych, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • dr hab. Joanna Kruczalak – Jankowska (Prof. UG), Kierownik Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
 • dr hab. Anna Hrycaj (Prof. UŁa), Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością
 • dr Piotr Kędzierski, Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • r.pr. Karol Tatara, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, Wiceprzewodniczący INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda w Krakowie

Referaty: (13:30 – 14:15)

Mała Aula

 • Zbigniew Miczek, Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy

Sporządzanie opinii i wycen w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych

 • Łukasz Kozakiewicz, Sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, Zastępca Przewodniczącego
  VI Wydziału Gospodarczego

Terminy postępowania restrukturyzacyjnego – norma prawna a rzeczywistość

Lunch (14:15 – 15:00)

Panel: (15:00 – 15:45)

Duża Aula

Moderator – SSR Zbigniew Miczek

Restrukturyzacja sądowa w dobie pandemii:

 • dr Piotr Stanisławiszyn, Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego
  i Finansowego INP WPiA Uniwersytetu Opolskiego
 • Łukasz Kozakiewicz, Sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, Zastępca Przewodniczącego VI Wydziału Gospodarczego
 • Anna Stankiewicz, Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, Przewodnicząca VI Wydziału Gospodarczego
 • Jadwiga Dobrowolska, Sędzia Sądu Rejonowego w Kaliszu, VI Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Referaty: (15:00 – 15:45)

Mała Aula

 • dr hab. Rafał Adamus (Prof. UO), r.pr., Kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego na Uniwersytecie Opolskim

Kwestia zabezpieczeń rzeczowych w restrukturyzacji - wystąpienie online.

 • Emil Szczepanik, Naczelnik – Sędzia Wydział Nadzoru nad Doradcami Restrukturyzacyjnymi Departament Zawodów Prawniczych, Ministerstwo Sprawiedliwości

Zatwierdzanie planu restrukturyzacji wbrew sprzeciwowi grupy wierzycieli – propozycje zmian w prawie krajowym w związku z wdrożeniem dyrektywy o restrukturyzacji i upadłości.

Przerwa kawowa (15:45 – 16:00)

Panel: (16:00 – 16:45)

Duża Aula

Pomoc publiczna w restrukturyzacji:

 • r.pr. Marzena Zalewska, Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku SP, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Jerzy Sławek, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, Dziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych
 • r.pr. Bartosz Sierakowski, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny
 • Przedstawiciele beneficjentów pomocy publicznej

Zamknięcie konferencji: (16:45 – 17:00)

Podsumowanie, podziękowania

Korzyści z uczestnictwa w Kongresie Restrukturyzacyjnym

Wiedza

Możliwość pozyskania i ugruntowania wiedzy praktycznej i merytorycznej

Wybitni prelegenci

Wybitne grono prelegentów – praktyków sądowych, restrukturyzacyjnych, finansowych i akademickich

Wymiana doświadczeń

Wymiana doświadczeń, możliwość konsultacji stosowanych metod i działań z opiniami uznanych praktyków ekspertów

Konsultacje

Omówienie najnowszych zmian legislacyjnych

Networking

Networking

Certyfikat

Certyfikat uczestnictwa

Prelegenci

Rada Naukowa

Organizatorzy

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od 30 lat wspiera polskich przedsiębiorców z sektora przemysłu. W dobie transformacji ustrojowej i gospodarczej ARP S.A. kładła nacisk na procesy modernizacji, restrukturyzacji i konsolidacji przedsiębiorstw przemysłowych. Dziś oferta jest bardziej wielowymiarowa i dostosowana do wymagań nowoczesnej gospodarki.

ARP S.A. udziela pożyczek na sfinansowanie inwestycji i kapitału obrotowego, realizację kontraktów, wdrożenie działań zwiększających efektywność prowadzonej działalności gospodarczej oraz restrukturyzację. Ponadto ARP S.A. jest operatorem w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki programu pomocy publicznej pn. Polityka Nowej Szansy w ramach którego udziela finansowania dla przedsiębiorców w restrukturyzacji. Oferta jest kierowana zarówno do dużych firm jak
i przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Na wsparcie ze strony ARP S.A. mogą liczyć przedsiębiorcy z całej Polski. Dzięki Centrom Obsługi Przedsiębiorców funkcjonującym w siedmiu miastach w różnych regionach kraju każdy może
z łatwością zapoznać się ze ofertą pożyczkową, leasingową, faktoringową i pomocy publicznej.

ARP S.A. zarządza także dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi, w ramach których działają europarki: EURO-PARK MIELEC, EURO-PARK WISŁOSAN oraz EURO-PARK KOBIERZYCE.

30 lat arp logo CMYK-1.png

„Rzeczpospolita” to ogólnopolski dziennik ekonomiczno-prawny i jedyna w Polsce gazeta konserwatywno-liberalna. Od lat jest w czołówce najbardziej opiniotwórczych mediów – symbol niezależności, obiektywizmu i solidności. Ukazuje się sześć razy w tygodniu. W soboty jako weekendowe wydanie „Plus Minus” składające się z tekstów o charakterze cywilizacyjnym, literackim, obyczajowym i metapolitycznym.

Logo Rz.png
Kółko w tle
Kółko w tle

Kontakt

Agnieszka Chaja

Główny Specjalista
Biuro Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Tel. 532 549 363
email: Agnieszka.Chaja@arp.pl

Partnerzy

Mapa

Konferencja 09.12.21 - mapka.jpg

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konferencji Naukowej – Kongresu Restrukturyzacyjnego „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji” zwanej dalej „Konferencją” jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przy współpracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 2. Patronat medialny nad Konferencją sprawuje Rzeczpospolita.
 3. Konferencja odbędzie się stacjonarnie w dniu 9 grudnia 2021 r. w auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 4. Uczestnicy Konferencji mogą zostać poproszeni o okazanie certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie pełną dawką szczepionki przeciw COVID 19 lub zaświadczenia potwierdzającego ujemny wynik testu w kierunku COVID 19 nie starszego niż 72 h.
 5. Organizator zastrzega możliwość odwołania, przesunięcia terminu lub przeprowadzenia Konferencji w formie online w uzasadnionym przypadku tj. gdy sytuacja sanitarno-epidemiologiczna lub prawna uniemożliwi spotkanie w formie stacjonarnej.
 6. Uczestnikami Konferencji mogą być wszystkie osoby zainteresowane i związane z procesem restrukturyzacji przedsiębiorstw, spełniające wymagania sanitarne określone w pkt 4 powyżej.
 7. Nad merytoryką Konferencji czuwa Rada Naukowa powołana przez Organizatora.
 8. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 9. Przesłanie do Organizatora zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie i Regulaminie Konferencji oraz prawo do zmiany terminu Konferencji lub jej odwołania.

II WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Konferencji jest łączne spełnienie poniższych warunków:

a) Zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej: https://konferencje.rp.pl

b) Otrzymanie od Organizatora potwierdzenia rejestracji w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.

2. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

3. Liczba uczestników jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu uczestników Konferencji, który podyktowany będzie sytuacją epidemiologiczną w kraju (decyduje kolejność zgłoszeń).

4. Uczestnik otrzyma certyfikat Uczestnictwa, tylko w przypadku wzięcia udziału w całości Konferencji lub obejrzenia całości Konferencji przeprowadzonej w formie zdalnej.

5. Wygłaszane przez Uczestników tezy i poglądy są poglądami wygłaszającego je Uczestnika i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich formę ani treść merytoryczną.

6. Uczestnicy nie mogą wygłaszać tez i poglądów nawołujących do nienawiści lub dyskryminacji jakichkolwiek osób na tle rasowym, kulturowym, etnicznym, wyznaniowym, światopoglądowym lub ze względu na płeć. Ponadto niedopuszczalne jest propagowanie ideologii i symboliki związanej z ustrojami totalitarnymi.

Uczestnik zobowiązuje się także do samodzielnego zgłoszenia się do personelu Organizatora, obecnego podczas Konferencji, w przypadku zaobserwowania u siebie symptomów związanych z rozprzestrzeniającą się chorobą zakaźną.


III ZASADY KONFERENCJI

 1. Termin rejestracji online uczestnictwa w Konferencji upływa w dniu 8 grudnia 2021roku. Po tym terminie rejestracja online będzie niedostępna.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie Konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie przedstawione przez niego w czasie Konferencji materiały i informacje. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić, aby wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione przez niego podczas Konferencji nie naruszały przepisów prawa, ani praw lub dóbr osobistych osób trzecich.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad społecznych, obowiązujących rygorów sanitarnych, instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy należące do Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

IV REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI

W razie rezygnacji z udziału w Konferencji Uczestnik jest zobowiązany do przesłania stosownej informacji na adres poczty elektronicznej wydarzenia@rzeczpospolita.pl

V PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik, dokonując zgłoszenia, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu umożliwienia uczestnictwa w Konferencji, która będzie transmitowana i promowana w trybie online. Zgoda obejmuje utrwalanie i nieodpłatne upublicznianie wizerunku i wypowiedzi utrwalonych w trakcie Konferencji, w tym z oznaczaniem wypowiedzi Uczestnika jego imieniem i nazwiskiem, oraz umieszczeniem nagrań wypowiedzi na stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych Organizatora.
 2. Organizator ma prawo do rejestracji i publikacji materiałów związanych z przebiegiem Konferencji oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie. Z Organizatorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem (+48) 22 695 36 00, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczta@arp.pl oraz listownie przesyłając informacje na adres: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, Centrum Bankowo Finansowe - wejście "C".Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony danych (dane kontaktowe: iod@arp.pl, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, Centrum Bankowo Finansowe - wejście "C").
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu:

a) umożliwienia udziału w Konferencji na podstawie zgody (podstawa prawna z art. 6 ust.1 lit. a RODO) do czasu zakończenia działań związanych z organizacją Konferencji lub do czasu wycofania zgody;

b) wypełnienia przez Organizatora obowiązków prawnych, w szczególności dotyczących archiwizacji – do czasu zakończenia archiwizacji (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, polegających na prawidłowej organizacji i promocji Konferencji do czasu zakończenia tych działań.

5. Dane osobowe Uczestników obejmujące informację o odbyciu szczepienia przeciw COVID-19 lub zaświadczenie potwierdzające ujemny wynik testu w kierunku COVID-19 będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jedynie w razie wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie poprzez okazanie odpowiedniego dokumentu. W takim przypadku dane te będą przetwarzane tylko przez upoważnionych pracowników organizatora, jedynie przez czas wymagany do zapoznania się z treścią dokumentu i umożliwienia stacjonarnego udziału w Konferencji poza limitem osobowym zgodnie z wymogami sanitarnymi.

6. Dane osobowe Uczestników w kategorii dane zwykłe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Organizatora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych (np. partnerzy konferencji, podmioty obsługujące konferencję i świadczące usługi informatyczne). W przypadku publikacji zdjęć i filmów na portalach społecznościowych, dane osobowe będą przetwarzane przez administratorów tych portali zgodnie z zasadami ich działalności.

7. Podmiotem, który będzie przetwarzał dane osobowe w imieniu Organizatora w celu rejestracji uczestników oraz transmisji i promocji wydarzenia online jest Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie.

8. Uczestnikom przysługują następujące prawa, z których można skorzystać kontaktując się z inspektorem ochrony danych:

a) prawo dostępu do danych i uzyskania kopii danych,

b) prawo do sprostowania danych,

c) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,

d) prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w Konferencji.

10. W oparciu o dane osobowe Uczestników Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. W przypadku zamieszczenia zdjęć na portalach społecznościowych istnieje możliwość profilowania przez administratorów tych portali, zgodnie z zasadami ich działalności.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz do jego interpretacji w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą mniej korzystne dla Uczestników.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
 5. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 8. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.