< Powrót

Kadry dla Przemysłu

Celem Kadr dla Przemysłu jest stworzenie warunków dla długofalowej współpracy pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej ARP S.A. a sektorem edukacji (szkołami technicznymi i branżowymi oraz centrami kształcenia zawodowego).

Do kogo skierowany jest program Kadry dla Przemysłu?

Inicjatywa ta polega na współpracy przyszłych pracodawców ze szkołami zawodowymi. Firmy i ośrodki kształcenia zawodowego wspólnie tworzą m.in. klasy patronackie, programy praktyk zawodowych oraz organizują lekcje otwarte.

Kółko w tle
Kółko w tle

Współpraca zaangażowanych firm z Grupy Kapitałowej ARP S.A.

Zaangażowanie firm z Grupy Kapitałowej ARP S.A. polega m.in. na uruchomieniu programów stażowych, aranżowaniu wizyt w zakładach pracy, prowadzeniu dni otwartych, praktyk zawodowych oraz wsparciu nauki w systemie dualnym. W ramach programu firmy i szkoły przygotowują dla uczniów ofertę edukacyjno-praktyczną, która pomaga im w podjęciu decyzji, czy wybrany kierunek odpowiada na potrzeby rynku. Uczniowie mogą zapisywać się do klas patronackich, opartych na programach nauczania współtworzonych z przyszłymi pracodawcami. Wpływa to bezpośrednio na praktyczne przekazywanie umiejętności oraz gwarantuje, że od pierwszego dnia zatrudnienia firma zyska pracownika z wiedzą i kompetencjami, jakich potrzebuje.

M9.jpg

Dotychczasowa działalność

W latach 2018–2019 w ramach Kadr dla Przemysłu podpisanych zostało ok. 45 porozumień, w których stronami były ARP S.A., spółki z Grupy Kapitałowej ARP S.A. i szkoły zawodowe lub technika. Podczas licznych webinarów oraz spotkań z ekspertami uczniowie mogli poznać cele i zadania danych firm, a także odbyć praktyki zawodowe.

W ramach programu Kadry dla Przemysłu ARP S.A. podpisało porozumienie z Konferencją Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Celem porozumienia było dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do oczekiwań pracodawców, a co za tym idzie, zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy. Współpraca z Konferencją Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych zaowocowała także Konkursem o Nagrodę Prezesa ARP S.A. na najlepszą pracę magisterską, licencjacką i inżynierską w zakresie technologii na rzecz zaawansowanego przemysłu, informatyki, otoczenia okołobiznesowego oraz zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach globalizujących się rynków. Do tej pory odbyły się dwie edycje konkursu, każda pod patronatem Premiera Rzeczypospolitej Polskiej.

Fotolia_61827042_Subscription_Monthly_XL.jpg

Program Kadry dla Przemysłu w 2020 roku

W 2020 roku program Kadry dla Przemysłu został zrealizowany w dwóch spółkach z Grupy ARP S.A.: Warszawskich Zakładach Mechanicznych PZL-WZM oraz Inofamie S.A. Audyt wewnętrzny pozwolił rozpoznać potrzeby kadrowe spółek i określić kluczowe kompetencje oraz wymagania pracodawców w stosunku do młodych pracowników. Po zapoznaniu się z lokalnym rynkiem szkół technicznych i branżowych I stopnia, dopasowano odpowiednie szkoły i kierunki kształcenia do potrzeb spółek, a także wdrożono w szkołach aplikację Młody Przemysł, dzięki której uczniowie otrzymali możliwość poszerzania pożądanej przez pracodawcę wiedzy, bezpośredniej komunikacji z pracodawcą i współpracy w ramach mikroprojektów. Utworzono również kursy e‑learningowe celem dokształcenia młodzieży w pożądanych przez spółki obszarach oraz weryfikacji posiadanej wiedzy.