Formularz zgłoszeniowy – Konferencja Naukowa - II Kongres Restrukturyzacyjny „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji”

Konferencja Naukowa - II Kongres Restrukturyzacyjny „Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji”

Termin: 16 grudnia 2022

Adres: Aula Schumana Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Klauzula informacyjna RODO i zgody

zawierających mój wizerunek na stronie internetowej ARP S.A. oraz profilach prowadzonych przez ARP S.A. w serwisach społecznościowych, w szczególności na: Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, Twitter, a także w wewnętrznych materiałach marketingowych ARP S.A. i materiałach informacyjnych oraz promocyjnych, w szczególności takich jak filmy, foldery, ulotki, plakaty, czy billboardy. Wizerunek może być wykorzystany wraz ze znakami towarowymi, logotypami, sloganami i hasłami reklamowymi ARP S.A.