Granty na innowacje

ARP S.A. ogłosiło 10 września br. nowy konkurs na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji (SOI). 8 października br. zostanie uruchomiony nabór wniosków na transfer technologii w ramach działania 2.2. POIR.

Sieć Otwartych Innowacji

Projekt unijny dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji. Kreujemy i wspieramy transakcje transferu technologii do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Dofinansowujemy zakup innowacyjnych rozwiązań, których dawcami mogą być podmioty z całego świata. Projekt skierowany do przedsiębiorstw, które stawiają na rozwój technologiczny swoich firm i poszukują finansowania na inwestycje w innowacje.

Katalog kosztów kwalifikowanych w projekcie SOI obejmuje zakup praw własności lub licencji do innowacyjnego rozwiązania.

Logo SOI

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z refinansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych (WNiP, IP) aż do kwoty 200 000 EUR.

Uslugi finansowe_2.png

Minimalna wartość dofinansowania: 150 000 PLN

Pomoc publiczna.png

Maksymalna wartość dofinansowania: 200 000 EUR

Utworzone miejsca pracy.png

Maksymalny poziom dofinansowania: 70%

Zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci.png

Uruchomienie naboru wniosków:
8 października 2021 r.

One stop shop.png

Darmowe wsparcie przedsiębiorstwa przez Brokera technologii

Inwestorzy_1.png

Projekt skierowany do MMŚP

Kółko w tle
Kółko w tle
SOI2

Na co można przeznaczyć grant?

Sieć Otwartych Innowacji zapewnia refinansowanie zakupu praw własności lub licencji do technologii w formie wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym, takich jak:

  • patenty lub zgłoszenia patentów,
  • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych,
  • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych,
  • prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej),
  • prawa do chronionych odmian roślin,
  • topografia układów scalonych,
  • know-how.

Kryteria formalne wymagane do uzyskania grantu

W ramach projektu Przedsiębiorca może wdrożyć innowacje produktowe lub innowacje procesowe do swojej spółki. Wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji albo dostawy może w dość krótkim czasie, w ocenie spółek, przełożyć się na obniżenie kosztów jednostkowych produkcji, zmniejszenie czasu wykonywania poszczególnych etapów produkcji, wyeliminowanie wąskich gardeł czy podniesienie jakości świadczonych usług i oferowanych produktów. Wdrożenie technologii musi nastąpić do 31 grudnia 2022 r.

Branze przemyslu_1.png

Zorientowanie na innowacje produktowe lub procesowe

Wspieranie innowacyjnosci.png

Poziom gotowości technologicznej TRL 7 lub wyżej

Projekty specjalne.png

Przedmiot projektu wpisany w co najmniej 1 z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Atuty.png

Innowacja jest znana i stosowana na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata lub jest znana i stosowana na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat

Pełna dokumentacja projektu

Zbiór dokumentów w formacie .zip:

Pełna dokumentacja projektu - plik .zip

Jak się kontaktować?

Na każdym etapie możesz kontaktować się z pracownikami ARP S.A.:

(22) 695 37 38 w godz. 8.00-13.00, lub

(22) 695 36 87 w godz. 13.00-16.00.

Produkty, które mogą Cię zainteresować