Pożyczka Płynnościowa zarządzanie płynnością na miarę potrzeb przedsiębiorstwa

Przedsiębiorco,

prowadź skuteczną politykę płynnościową w oparciu o instrument finansowy ARP z długim 5-letnim horyzontem spłaty.

Zachowanie płynności na zakładanym poziomie w krótkim okresie finansowania może być trudne do realizacji, szczególe w okresie dużej zmienności na rynku gospodarczym.

Pożyczka Płynnościowa ARP, przeznaczona jest dla przedsiębiorstw aktywnie działających na rynku i szukających sposobu ograniczenia ryzyka zatorów płatniczych w rozliczeniach bieżącej działalności firmy.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertem w Centrum Obsługi Przedsiębiorców, aby poznać szczegóły specjalnej propozycji pożyczkowej, która dostępna jest dla przedsiębiorców
w terminie od 06.03.2023 do 30.06.2023 r.

Warunki udzielania Pożyczki Płynnościowej:

 • pożyczka przeznaczona na finansowanie kapitału obrotowego, dla dużych firm oraz sektora MŚP, prowadzących działalność od min. 24 miesięcy;
 • dla przedsiębiorstw o przychodach powyżej 4 mln zł, prowadzących pełną księgowość, posiadających dodatnie wyniki za 2022 r., nie znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu unijnych wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw;
 • kwota pożyczki dla sektora MŚP : od 0,8 do 5 mln PLN;
 • kwota pożyczki dla sektora dużych firm : od 0,8 do 10 mln PLN;
 • waluta: PLN;
 • okres finansowania: do 60 miesięcy;
 • wypłata pożyczki: jednorazowo lub w transzach;
 • spłata kapitału pożyczki: w równych ratach kapitałowych, możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału;
 • brak prowizji: za rozpatrzenie wniosku oraz od niewykorzystanej kwoty pożyczki;
 • parametry cenowe: oferta specjalna dla przedsiębiorców, którzy złożą wniosek pożyczkowy w terminie: od 06.03.2023 do 30.06.2023 r.
 • zabezpieczenie pożyczki: minimum 120% kwoty pożyczki - hipoteka na nieruchomości, zastaw na środkach trwałych, inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A., oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Zanim złożysz wniosek skontaktuj się z najbliższym Centrum Obsługi Przedsiębiorców.