< Powrót

Pożyczka Antyinflacyjna

Jeśli szukasz finansowania na łagodzenie negatywnych skutków inflacyjnych, zgłoś się do ARP S.A. Pożyczkę policzysz w prosty sposób w parametryzatorze. Umowę podpiszesz w Centrum Obsługi Przedsiębiorców.

Warunki udzielenia pożyczki:

 • pożyczka przeznaczona na łagodzenie negatywnych skutków inflacyjnych udzielana w formule obrotowej przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej (finansowanie zwiększonych kosztów surowców i materiałów, kosztów produkcji, transportu) oraz w formule inwestycyjnej przeznaczonej na finansowanie dokończenia realizowanych inwestycji (finansowanie zwiększonych kosztów inwestycji);
 • firmy z sektora MŚP o przychodach powyżej 4 mln zł, nie będące w sytuacji trudnej na koniec roku 2019, posiadające dodatnie wyniki za 2021 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzące pełną księgowość;
 • kwota pożyczki: od 0,8 mln PLN do 10 mln PLN;
 • waluta: PLN;
 • okres finansowania:
 • do 48 miesięcy dla pożyczki obrotowej (okres karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy);
 • do 120 miesięcy dla pożyczki inwestycyjnej (okres karencji w spłacie kapitału do czasu zakończenia/uruchomienia inwestycji);
 • wypłata pożyczki: jednorazowo lub w transzach;
 • spłata kapitału pożyczki: w równych ratach kapitałowych. Pierwsza rata kapitałowa płatna 1 miesiąc po zakończeniu okresu karencji w spłacie kapitału;
 • oprocentowanie: WIBOR 1M + marża (zgodnie z siatką marż stosowaną w parametryzatorze pożyczkowym);
 • prowizja za udzielenie finansowania: tylko 0,2%;
 • brak prowizji: za rozpatrzenie wniosku, od niewykorzystanej kwoty pożyczki, od przedterminowej spłaty;
 • zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości inne standardowe zabezpieczenia na majątku trwałym akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120% kwoty pożyczki) oraz zabezpieczenia uzupełniające: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc. i inne;

Zanim złożysz wniosek skontaktuj się z najbliższym Centrum Obsługi Przedsiębiorców.