< Powrót

Europejski Fundusz Gwarancyjny

Jeśli jesteś przedsiębiorcą MŚP i nie posiadasz wystarczających aktywów trwałych na zabezpieczenie pożyczki, możesz skorzystać z zabezpieczenia jakie daje gwarancja portfelowa w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Produkty pożyczkowe zabezpieczone gwarancją portfelową Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego

Celem nadrzędnym instrumentu, powołanego w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, jest łagodzenie wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę.

 • gwarancja EFG stanowi pomoc publiczną – analogia do ram tymczasowych 3.1 (Temporary Framework), co oznacza, że Pożyczkobiorca musi spełniać szereg kryteriów kwalifikowalności (wykluczenia dotyczące rodzaju prowadzonej działalności, finansowanych aktywów)
 • pomoc nie może przekroczyć 800 tys. EUR – (ograniczenia dla rolnictwa i rybołówstwa 100-120 tys. EUR)
 • firmy o obrotach powyżej 4 mln zł, nie będące w sytuacji trudnej na koniec roku 2019, posiadające dodatnie wyniki za 2020 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzące pełną księgowość
 • cel finansowania: obrotowe lub inwestycyjne
 • kwota pożyczki: od 0,8 mln zł do 5 mln zł
 • finansowanie w PLN
 • okres transakcji od 3 miesięcy do 7 lat – dla większości finansowań
 • okres karencji do 15 miesięcy
 • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w parametryzatorze pożyczkowym
 • prowizja przygotowawcza od 0,2%,
 • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku
 • koszty gwarancji ponosi ARP S.A.
 • okres dostępności instrumentu – do 31.12.2022 r. - ostatnia data podpisania umowy
 • zabezpieczenie pożyczki: 70% kwoty pożyczki - gwarancja portfelowa EFG, do 50% kwoty pożyczki hipoteka lub zastaw na środkach trwałych, zabezpieczenia uzupełniające: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.
M4.jpg

Zanim złożysz wniosek skontaktuj się z najbliższym Centrum Obsługi Przedsiębiorców.